ภูเก็ต

ประสูตร บิ๊กไบค์                        16/109 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทร 0800067270MEZMEZMEZClick  
นลิน                                            81/4 ถนนปฏิพันธิ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 0833897788Click  

ประจวบคีรีขันธ์

MAX STONE                                 12 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร 062-7109944MEZMEClick  

สุราษฏร์ธานี

บ้านดอนปิยะ บิ๊กไบค์                    226/29 หมู่ 1 ถนน วัดโพธิ์ – บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077600358Click  

กระบี่

บิ๊กไบค์คาเฟ่ กระบี่                      ถนนเหมทานนท์ Krabi, Thailand 81000  โทร 062-484-9107                                                          Click  

หัวหิน

BigWing                                           33/33 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                           Click  

พัทลุง

Evil Racing                                     อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง                                                                                                                          Click