วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก อันเป็นกฎหทายสูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศแก่ประชาชนชาวไทย

วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อกับเราได้ที่

Tel : 02 8873184

Facebook : Metzeler Thailand

IG : MetzelerThailand

E-mail : [email protected]

ติดตามเราได้ที่

Facebook : Metzeler Thailand

IG : MetzelerThailand

Youtube : Metzelermoto