นโยบายในการจัดส่งสินค้า

บริษัทจะมีการแจ้งรายละเอียดในการจัดส่งทันทีหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. บริษัทขนส่งที่ใช้

2. วันที่จัดส่ง โดยหลังจากการสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทจะมีระยะเวลาจัดส่งตามนี้

             – กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งภายใน 1 วัน หลังจากมีการชำระเงิน

             – จังหวัดอื่น ๆ จัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากที่มีการชำระเงิน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว เป็นระยะเวลาสำหรับการจัดส่งของทางบริษัทไปที่บริษัทขนส่งเท่านั้น

             – ระยะเวลาที่จะได้รับสินค้า ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการขนส่ง ซึ่งทางพนักงานขาย จะทำการแจ้งเลขติดตามภายในวันที่ทำการจัดส่งสินค้า

 

และหากเกิดปัญหาในการขนส่ง หรือได้รับสินค้าล่าช้าเกินกำหนดจากที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอให้ลูกค้าทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หากวันที่ได้รับสินค้า ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ โดยเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

2. กรณีที่สินค้าเสียหายและชำรุดโดยบริษัทขนส่งที่ใช้บริการ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวใหม่ให้อีกครั้ง ภายในระยะเวลา 2-3 วัน นับจากวันที่ทราบปัญหาในการขนส่ง

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งและพื้นที่จัดส่งสินค้า

โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ