อาการแตกลายงา เป็นเพราะอะไร ?

อาการแตกลายงาของยางขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความร้อนที่เกิดจากแสงแดด หรือการจอดตากแดดทิ้งไว้เป็นเวลานาน การดูแลรักษายางที่ไม่ถูกต้องก็ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยางแตกลายงาได้เช่นกัน โดยเกิดจากสารเคมีที่อาจส่งผลถึงแก้มยางทำให้ยางเกิดการแข็งกระด้าง สูญเสียความยืดหยุ่นและทำให้พื้นผิวของยางเปราะ จึงอาจเกิดการแตกลายงาเล็กๆ ตามขอบยาง หรือการเติมลมยางที่น้อยเกินไปทำให้น้ำหนักของตัวรถกดทับยางเพียงแค่จุดเดียว และอาจทำให้โครงสร้างยางเสียรูปและส่งผลต่อเนื้อยางในที่สุด
อย่างไรก็ตาม อาการยางแตกลายงายังสามารถเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุมาก ๆ นะคะ ดังนั้นผู้ขับขี่ควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาและหมั่นตรวจสอบยางของตัวเองเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ

Share This Story, Choose Your Platform!